Provinciaal Instituut Lommel Individueel Onderwijs

Buitengewoon onderwijs

Provil ION is een school voor jongeren met een autismespectrumstoornis en/of met specifieke leernoden.
Bij ons staan de waarden warmte, gedrevenheid, veelzijdigheid en creativiteit centraal. Deze waarden laten onze leerlingen uitgroeien tot jongeren die hun plaats in de maatschappij vinden en zich bewust zijn van hun mogelijkheden.
 

In de veilige, geborgen leeromgeving krijgen de leerlingen optimaal de kans om hun leervermogen te ontwikkelen. De nauwe betrokkenheid van het schoolteam speelt in op de persoonlijke noden en behoeften van elke jongere om een mooie, succesvolle toekomst voor te bereiden.

Voor meer informatie surf naar

www.provilion.be

Provil ION
Duinenstraat 1
3920 Lommel

Tel. OV3 +32 11 79 93 30
Tel. OV4 +32 11 79 93 70

info@provilion.be