Vragen?

info@sgpsol.be

Provincie Limburg

Warme kwaliteitsvolle scholen waar iedereen meetelt in een innovatieve en inspirerende leeromgeving.
Dat is waar wij voor gaan! Elke dag opnieuw.

Werken bij SG PSOL

Solliciteren

SG PSOL stelt meer dan 1600 personeelsleden in het onderwijs te werk, verspreid over gans Limburg, van Voeren tot Lommel. Wij zoeken continu gemotiveerde leraren voor aso, tso, kso, bso, buso, ov3, ov4 en het volwassenenonderwijs.

Het welbevinden van ons personeel staat centraal. Onder de koepel van de provincie Limburg kunnen we ook terugvallen op een professioneel welzijnsbeleid. Elke school beschikt over mentoren die je begeleiden met je eerste stappen in onze scholen.

SG PSOL organiseert ook een lerarenplatform. Dat lerarenplatform zorgt er voor dat, eens je bent geselecteerd, je een gans jaar voor de scholengemeenschap ingeschakeld kan worden. Je hebt voor één jaar werkzekerheid.

Aarzel niet en solliciteer.

Ik solliciteer voor het SECUNDAIR onderwijs

Ik solliciteer voor het VOLWASSENENonderwijs

Ik solliciteer voor het CLB

Ik solliciteer voor het BASISonderwijs

Welzijn op het werk

Samen met de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming (IDPB) van de provincie Limburg werken we continu aan het optimaliseren van ons welzijnsbeleid. Een gelukkig personeelslid werkt graag en staat op een positieve manier voor de klas.

Voor het welzijn van het personeel bieden wij je het volgende:

  • aanvangsbegeleiding
  • mentoraat
  • dag van de beginnende leraar
  • elke school heeft welzijnantennes
  • de scholengemeenschap heeft twee vertrouwenspersonen
  • enquête over welbevinden
  • diverse opleidingen
  • samenwerking met Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (EDPB) op het werk.