In een snel veranderende maatschappij is de samenwerking tussen bedrijven en onderwijs essentieel om de kloof tussen opleiding en de arbeidsmarkt te verkleinen.

Er kan op verschillende manieren samengewerkt worden met onze provinciale scholen. Stageplaatsen, duaal leren, workshops, bedrijfsbezoeken dragen bij om expertise en innovatie naar het onderwijs te brengen en leerlingen de nieuwste technologieën en de arbeidsmarkt te leren kennen.

Contacteer Marc Stevens: +32 495 57 41 04

 

Aanvraag tot samenwerking

Samenwerkingsmogelijkheden

Lesgeven

Draag bij aan de toekomst van ons onderwijs en onze jeugd

Als bedrijf heb je meer dan één voordeel: je zorgt er niet alleen voor dat de laatste nieuwe technieken op de klasvloer aangeleerd worden; je leidt ook je toekomstige collega’s op! 

Alle afspraken over de opdracht, werkplek en verloning worden in een overeenkomst opgenomen. Jouw werknemer die lesgeeft in de school blijft in dienst van het bedrijf. 

 

Stageplaats

Versterk je bedrijf en werk mee aan de groei van toekomstige werknemers

Een stage is een vorm van opleiding, buiten de school, in een reële arbeidsomgeving bij een werkgever. De leerlingen staan onder gezag van een werkgever, onder gelijkaardige omstandigheden als reguliere werknemers van die werkgever. De leerlingenstage kan al dan niet in groep. 

Duaal leren

investeren in het ontwikkelen van jong talent

In een duaal leertraject combineert een leerling (secundair onderwijs) of cursist (centrum voor volwassenenonderwijs) het leren op school met het leren in een onderneming. Ze oefenen niet alleen competenties in op de werkplek, maar verwerven ook nieuwe competenties op de werkplek. Een kwaliteitsvolle leerwerkplek dan ook erg belangrijk.