Duaal leren

Duaal-leren

  Duaal Leren is een vrij nieuwe onderwijsvorm, waarbij je zowel in de school als op de werkvloer nieuwe competenties aanleert. Professionals van de werkplek zelf leren je algemene en beroepsgerichte vaardigheden. De opleiding Duaal Leren loopt minimum over een volledig schooljaar. 

  In Duaal Leren – waarbij een groot deel van de opleiding op de werkvloer doorgaat - kan je ook je diploma secundair behalen. 

  De onderstaande scholen organiseren Duaal Leren. 

  Heb je vragen? Wil je meer weten? Neem dan contact op met de betreffende school. 

  Provinciaal studieaanbod duaal leren

  Secundaire school
  Centrum Leren en Werken (CLW)
  Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSo)