Buitengewoon onderwijs

Buitengewone kinderen verdienen buitengewoon goed onderwijs. Het is net dat wat we willen bereiken met onze scholen. Leerlingen met bepaalde zorgbehoeften willen we graag in een aangepaste context en met een individuele aanpak, kennis en vaardigheden bijbrengen om hen te laten functioneren in vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en/of diverse facetten van de samenleving.

We leren hen omgaan met hun talenten en hoe ze deze op een positieve manier kunnen gebruiken. Dit alles met het doel om na de secundaire school verder te studeren, succesvol te zijn als werknemer of als partner. SG PSOL heeft drie scholen die buitengewoon onderwijs aanbieden op verschillende plaatsen in Lommel, Genk, Bilzen en Dilsen-Stokkem.

Bekijk hieronder het aanbod buitengewoon 'goed' onderwijs van onze scholen:

Studieaanbod buitengewoon onderwijs

School Onderwijsvorm(en) Locatie Website
De Wissel OV1 - OV2 - OV3 - OV4 Genk meer info...
De Wissel Assist OV4 type 9 Bilzen meer info...
PROVIL ION OV3 - OV4 type 9 Lommel meer info...
STEBO OV3 Dilsen-Stokkem meer info...

Wat moet je weten over buitengewoon onderwijs

Toelatingsvoorwaarden

Om je kind in het buitengewoon onderwijs te kunnen inschrijven heb je een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig. Enkel CLB's zijn bevoegd om inschrijvingsverslagen op te maken.

In het inschrijvingsverslag staat:

 • dat buitengewoon onderwijs noodzakelijk is voor de leerling.
 • naar welk type en opleidingsvorm men de leerling verwijst.

Een doorverwijzing is niet bindend.

Diploma's en getuigschriften

Elke opleidingsvorm heeft zijn eigen studiebewijzen. In OV4 (opleidingsvorm 4) kunnen leerlingen een diploma secundair onderwijs behalen.

Een overzicht van diploma's en studiebewijzen in het buitengewoon onderwijs vind je op de onderwijswebsite van de Vlaamse overheid.

Opleidingsvormen en types buitengewoon secundair onderwijs

Het buitengewoon onderwijs biedt aangepast onderwijs en deskundige begeleiding op maat aan jongeren met specifieke zorg en behoeften door een beperking. Het buitengewoon onderwijs is opgedeeld in types en opleidingen.

Types

Het buitengewoon onderwijs biedt aangepast onderwijs en deskundige begeleiding op maat aan jongeren met specifieke zorg en behoeften door een beperking. Het buso (buitengewoon onderwijs) is opgedeeld in types en opleidingen.

 • Type basisaanbod: voor jongeren met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs
 • Type 1: voor jongeren met een lichte verstandelijke handicap (in afbouw)
 • Type 2: voor jongeren met een verstandelijke beperking
 • Type 3: voor jongeren met een emotionele of gedragsstoornis, maar zonder verstandelijke beperking
 • Type 4: voor jongeren met een motorische beperking
 • Type 5: voor jongeren in een ziekenhuis, een preventorium of een residentiële setting
 • Type 6: voor jongeren met een visuele beperking
 • Type 7: voor jongeren met een auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis
 • Type 9 : voor jongeren met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking (sinds september 2015)

 

Opleidingsvormen

De opleidingsvormen vullen de types aan en streven elk een bepaalde doelstelling na voor de leerlingen. Er kunnen leerlingen in verschillende types terecht.

 • OV1: maatschappelijke participatie en eventueel arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning
 • OV2: maatschappelijke participatie en tewerkstelling in een omgeving met ondersteuning
 • OV3: maatschappelijke participatie en tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu
 • OV4: algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs

Meer info