Welzijn op het werk

De scholengemeenschap van het provinciaal onderwijs Limburg (SGPSOL) vindt het welbevinden van haar personeelsleden erg belangrijk. Wij helpen je graag verder. De scholengemeenschap heeft een vertrouwenspersoon in dienst. Om de lijnen kort te houden zijn er in alle scholen één of meer antennes die je kan contacteren wanneer je ergens mee zit.

Waarvoor kan je terecht bij de antennes?

Opvanggesprek

Heb je stress, wordt je gepest of ben je slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag? Dan kan je een eerste gesprek aanvragen bij de antenne of meteen bij de vertrouwenspersonen. De antennes luisteren in eerste instantie naar je verhaal en stellen vragen om een beter zicht te krijgen op je melding.

Advies

In samenspraak met de antenne kan het bij het gesprek blijven. Als blijkt dat je nood hebt aan een opvolggesprek, kan dit. Wil je hierover met andere mensen praten, zal de antenne of vertrouwenspersoon je wegwijs maken bij eventuele mogelijke stappen. Alleen als je dit zelf wil. 

Vertrouwelijk

De antenne of vertrouwenspersoon is je eerste aanspreekpunt. Elk gesprek is vertrouwelijk en zal zonder jouw toestemming nooit doorgegeven worden aan derden. Je kan vragen om een onderwerp op te nemen met een derde. Dan zal de antenne of vertrouwenspersoon je een toestemmingformilier laten ondertekenen.

De rol van een vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersonen van de scholengemeenschap hebben eenzelfde rol als de antennes op de school. Zij hebben echter een mandaat gekregen van het hoger overlegcomité en hebben hiervoor een opleiding gevolgd.

De vertrouwenspersoon mag, indien deze dit wil, bemiddelen. Ook hier blijven alle gesprekken vertrouwelijk. Mits uitdrukkelijke toestemming van de verzoeker, kan er contact opgenomen worden met derden.

Er is echter één uitzondering: wanneer de antenne of vertrouwenspersoon oordeelt dat de veiligheid van iemand in gevaar is, is geen toestemming vereist.

Ondersteuning

Interne Dienst voor Preventie en Bescherming (IDPB)

De interne dienst maakt deel uit van de Provincie Limburg. Gino Ameye is hoofd van de IDPB en intern preventieadviseur (IP). Hij ondersteunt het welzijnsbeleid vanuit de provincie voor de scholen.

Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (EDPB)

De externe dienst voor de Provincie Limburg en de scholengemeenschap is Mensura. Heidi Henkens is het aanspreekpunt van de scholen.