Stekelbees, buitenschoolse kinderopvang

Stekelbees organiseert buitenschoolse opvang voor kleuters en lagere schoolkinderen in kindvriendelijk ingerichte lokalen. De kinderbegeleiders zorgen voor een warm onthaal en begeleiden de kinderen tijdens vrij spel en activiteiten. De ouders betalen een vast bedrag per begonnen half uur of per dagdeel en ontvangen jaarlijks een fiscaal attest. Stekelbees werkt hiervoor samen met het gemeentebestuur en de scholen.

Voor meer informatie kan u de coördinator contacteren: mevrouw Petra Alleleijn

Stekelbees, Buitenschoolse kinderopvang
Einde 92
3790 St.-Martens-Voeren

tel. 04/381 36 60 
lkvoeren@landelijkekinderopvang.be
 

Provinciale Basisschool

kleuteronderwijs en lager onderwijs

Hoeneveldje 1
3798 ‘s-Gravenvoeren
tel. 04/38 191 01      

rene.reggers@limburg.be      
www.pbsvoeren.be 
 

Provinciale Basisschool

kleuteronderwijs

Kerksteeg 2
3790 Moelingen
tel. 04/38 111 22     

rene.reggers@limburg.be      
www.pbsvoeren.be 

Provinciale Kleuterschool

kleuteronderwijs

Kwinten 3
3790 St.-Martens-Voeren
tel. 04/38 123 00

pks.voeren@campusvoeren.be 
www.pbsvoeren.be