Drukwerk

Terug naar pagina:

Leerlingenwerving 2021

Drukwerk

Drukwerk blijft onontbeerlijk voor het uitvoeren van een complete communicatiestrategie. Teksten, foto's en illustraties zijn hiervan een belangrijk onderdeel. Liefst werken we voor het ontwerpen van drukwerk samen met I&C van de provincie Limburg. Zij hebben professionele ontwerpers in dienst. We merken echter op dat wanneer we snel moeten schakelen dit vaak niet kan. Daarom adviseren we om een GOED grafisch bureau achter de hand te houden om snel opdrachten uit te kunnen voeren. Bij de keuze van het ontwerpbureau zou het fijn zijn om de scholengemeenschap er bij te betrekken. 

ieronder een aantal richtlijnen voor he

Scholen die drukwerk wensen te laten ontwerpen via I&C, mogen dit laten weten. Uit ervaring weten we dat I&C door een drukke agenda niet altijd alles klaar krijgt op de afgesproken datum. Zeker niet wanneer we wachten tot het laatste moment. Daarom adviseren we om vandaag een oplijsting te maken van het drukwerk dat je wenst. Eventueel kunnen we dit vanuit de scholengemeenschap nog aanvullen.

Copywriting

Copywriting wint aan belang. Een goede tekst ondersteund met een bijhorende foto versterkt de boodschap. De voorbije jaren hebben we in een aantal scholen extra aandacht besteedt aan het schrijven van teksten:

  • gebruik gemakkelijke woorden
  • gebruik taal op niveau van je input (zowel ouders als leerlingen)
  • maak teksten niet te lang
  •